Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia

Obszar merytoryczny

- podstawy prawne zmian skracających okresy przechowywania akt, - nowe i zmienione wzory formularzy obowiązujące od 1.01.2019 r., zasady ich wypełniania, procedury dotyczące przekazywania do ZUS, - obowiązki i korzyści płatnika, ubezpieczonego/świadczeniobiorcy oraz ZUS-u ze skrócenia przechowywania akt, - zasady przetwarzania nowych i zmienionych formularzy, - dostosowanie programów dedykowanych płatnikom do obsługi nowych i zmienionych formularzy, - kiedy i jak będą wykorzystywane dane przekazane przez płatników według nowych zasad

Opis wydarzenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie do siedziby Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29, budynek B, III piętro, sala 302. Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00.

Miejscowość

Białystok

Termin wydarzenia

2019.09.19 - 2019.09.19

Kontakt

Urszula Krętowska, tel. 85 7486426, e-mail: urszula.kretowska@zus.pl