Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych - emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, świadczeń przedemerytalnych

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia

Obszar merytoryczny

świadczenia

Opis wydarzenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu Inspektorat w Kluczborku zaprasza płatników składek oraz przedstawicieli biur rachunkowych na bezpłatne szkolenie, na którym będzie można dowiedzieć się o:
1. Warunkach przyznania prawa do emerytur według zreformowanych zasad:                          
- emerytura w wieku powszechnym dla osób urodzonych po dniu 31.12.1948 r., 
- emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach/charakterze,
- emerytura dla kontynuujących ubezpieczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego, urodzonych przed 1.01.1949 r.,  
- emerytura pomostowa.                                
2. Warunkach przyznawania świadczeń według dotychczasowych zasad:
- renta z tytułu niezdolności do pracy, 
- renta rodzinna, 
- świadczenia przedemerytalne.

Termin szkolenia: 22.04.2020 r., godz. 9:00 - 11:00.

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1.

Serdecznie zapraszamy

Miejscowość

Kluczbork

Termin wydarzenia

2020.04.22

Kontakt

szkolenie.opole@zus.pl, tel. 774511623