Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych)

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia

Obszar merytoryczny

Ubezpieczenia społeczne

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej. W trakcie spotkania omówione będą poniższe tematy:

  • warunki przyznania   prawa do  emerytur według zasad zreformowanych:

a) emerytura w wieku powszechnym dla osób urodzonych po dniu 31.12.1948r., 

b) emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach/charakterze,

c) emerytura dla kontynuujących ubezpieczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego, urodzonych przed 01.01.1949r.,

d) emerytura częściowa,

e) emerytura pomostowa,

  • warunki przyznawania świadczeń według dotychczasowych zasad:

a) renta z tytułu niezdolności do pracy,

b) renta rodzinna,

c) świadczenia przedemerytalne.

 

Szkolenie organizowane jest w trzech lokalizacjach:

  • I Oddział ZUS w Warszawie (ul. Senatorska 6/8, wejście od ul. Miodowej 5, sala konferencyjna nr 117), 18 września 2019 r., w godz. 09:00-11:00.
  • Inspektorat Warszawa-Żoliborz (ul. Kasprowicza 151, sala konferencyjna nr 227), 16 października 2019 r., w godz. 9:00-11:00;
  • Inspektorat Warszawa-Ochota (ul. Goleszowska 2, sala konferencyjna nr 139), 27 listopada 2019 r., w godz. 09:00-11:00.

Miejscowość

Warszawa

Termin wydarzenia

2019.09.18 - 2019.11.27

Kontakt

Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub mailowo: • I Oddział ZUS w Warszawie, tel. 22 538 33 15, e-mail: Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl • Inspektorat Warszawa-Żoliborz, tel. 22 569 34 15, e-mail: sekretariat_Zoliborz@zus.pl • Inspektorat Warszawa-Ochota, tel. 22 508 31 00, e-mail:. sekretariat_ochota@zus.pl