Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo, na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia

Obszar merytoryczny

przepisy dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Opis wydarzenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: "Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, aktywnych zawodowo, na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych."

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością oraz płatników składek zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

Realizowane jest w ramach zawartego porozumienia o współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem PFRON, który przedstawi warunki uzyskania dofinansowania dla zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz innych form pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy ul. Św. Trójcy 33 sala 027.

Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.00.

Miejscowość

Bydgoszcz

Termin wydarzenia

2019.12.04

Kontakt

Zapisy przyjmuje: Katarzyna Robakowska tel. 52 34-18-157, e-mail Katarzyna.Robakowska@zus.pl