Program Płatnik - wersja metryki wdrożonej 30 grudnia 2021 r.

W programie Płatnik wdrożyliśmy 30 grudnia 2021 r. metrykę nr 230.