Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 21.01.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 38 802 504 023,86 zł 38 473 270 951,63 zł 329 233 072,23 zł 399 743 788 96,24 zł 1 318,42 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 385 936 098,18 zł 340 385 606,95 zł 45 550 491,23 zł 4 496 631 75,70 zł 1 036,96 zł
Styczeń 2004 385 936 098,18 zł 340 385 606,95 zł 45 550 491,23 zł 4 496 631 75,70 zł 1 036,96 zł
Nr : 899 z dnia 21-1-2004r. 84 100 358,24 zł 84 064 389,30 zł 35 968,94 zł 1 411 254 59,57 zł 815,99 zł