Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 28.01.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 39 205 796 529,87 zł 38 876 556 961,73 zł 329 239 568,14 zł 403 700 315 96,30 zł 1 319,19 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 789 228 604,19 zł 743 671 617,05 zł 45 556 987,14 zł 8 453 158 87,98 zł 1 205,15 zł
Styczeń 2004 789 228 604,19 zł 743 671 617,05 zł 45 556 987,14 zł 8 453 158 87,98 zł 1 205,15 zł
Nr : 900 z dnia 28-1-2004r. 403 292 506,01 zł 403 286 010,10 zł 6 495,91 zł 3 956 527 101,93 zł 1 396,29 zł