Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 11.02.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 39 512 731 481,40 zł 39 183 402 866,45 zł 329 328 614,95 zł 407 592 744 96,13 zł 1 316,90 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 1 096 163 555,72 zł 1 050 517 521,77 zł 45 646 033,95 zł 12 345 587 85,09 zł 1 165,65 zł
Luty 2004 306 934 951,53 zł 306 845 904,72 zł 89 046,81 zł 3 892 429 78,83 zł 1 079,88 zł
Nr : 903 z dnia 11-02-2004r. 92 590 571,77 zł 92 540 419,72 zł 50 152,05 zł 1 628 310 56,83 zł 778,52 zł