Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 18.02.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 39 609 868 237,89 zł 39 261 622 021,71 zł 348 246 216,18 zł 409 370 778 95,91 zł 1 313,80 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 1 193 300 312,21 zł 1 128 736 677,03 zł 64 563 635,18 zł 14 123 621 79,92 zł 1 094,77 zł
Luty 2004 404 071 708,02 zł 385 065 059,98 zł 19 006 648,04 zł 5 670 463 67,91 zł 930,24 zł
Nr : 904 z dnia 18-02-2004r. 27 980 517,78 zł 27 970 000,24 zł 10 517,54 zł 1 174 330 23,82 zł 326,27 zł