Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 25.02.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 39 896 964 261,07 zł 39 548 689 354,64 zł 348 274 906,43 zł 414 325 145 95,45 zł 1 307,58 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 1 480 396 335,39 zł 1 415 804 009,96 zł 64 592 325,43 zł 19 077 988 74,21 zł 1 016,59 zł
Luty 2004 691 167 731,20 zł 672 132 392,91 zł 19 035 338,29 zł 10 624 830 63,26 zł 866,58 zł
Nr : 905 z dnia 25-02-2004r. 287 096 023,18 zł 287 067 332,93 zł 28 690,25 zł 4 954 367 57,94 zł 793,73 zł