Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 3.03.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 40 396 794 753,30 zł 40 043 809 381,58 zł 352 985 371,72 zł 418 482 191 95,69 zł 1 310,80 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 1 980 226 827,62 zł 1 910 924 036,90 zł 69 302 790,72 zł 23 235 034 82,24 zł 1 126,62 zł
Marzec 2004 499 830 492,23 zł 495 120 026,94 zł 4 710 465,29 zł 4 157 046 119,10 zł 1 631,56 zł
Nr : 907 z dnia 3-03-2004r. 472 903 303,17 zł 472 875 073,51 zł 28 229,66 zł 3 853 732 122,71 zł 1 680,90 zł