Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 10.03.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 40 479 912 551,61 zł 40 126 905 177,53 zł 353 007 374,08 zł 419 334 590 95,69 zł 1 310,85 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 2 063 344 625,93 zł 1 994 019 832,85 zł 69 324 793,08 zł 24 087 433 82,78 zł 1 134,01 zł
Marzec 2004 582 948 290,54 zł 578 215 822,89 zł 4 732 467,65 zł 5 009 445 115,43 zł 1 581,17 zł
Nr : 908 z dnia 10-03-2004r. 83 117 798,31 zł 83 095 795,95 zł 22 002,36 zł 852 399 97,48 zł 1 335,41 zł