Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 17.03.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 40 675 925 838,65 zł 40 322 890 468,48 zł 353 035 370,17 zł 421 111 939 95,75 zł 1 311,69 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 2 259 357 912,97 zł 2 190 005 123,80 zł 69 352 789,17 zł 25 864 782 84,67 zł 1 159,88 zł
Marzec 2004 778 961 577,58 zł 774 201 113,84 zł 4 760 463,74 zł 6 786 794 114,07 zł 1 562,67 zł
Nr : 909 z dnia 17-03-2004r. 196 013 287,04 zł 195 985 290,95 zł 27 996,09 zł 1 777 349 110,27 zł 1 510,52 zł