Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 24.03.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 40 818 299 949,19 zł 40 465 191 922,44 zł 353 108 026,75 zł 425 078 424 95,19 zł 1 304,04 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 2 401 732 023,51 zł 2 332 306 577,76 zł 69 425 445,75 zł 29 831 267 78,18 zł 1 071,00 zł
Marzec 2004 921 335 688,12 zł 916 502 567,80 zł 4 833 120,32 zł 10 753 279 85,23 zł 1 167,54 zł
Nr : 910 z dnia 24-03-2004r. 142 374 110,54 zł 142 301 453,96 zł 72 656,58 zł 3 966 485 35,88 zł 491,45 zł