Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 31.03.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 41 352 786 384,66 zł 40 999 646 865,13 zł 353 139 519,53 zł 429 409 515 95,48 zł 1 307,93 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 2 936 218 458,98 zł 2 866 761 520,45 zł 69 456 938,53 zł 34 162 358 83,92 zł 1 149,53 zł
Marzec 2004 1 455 822 123,59 zł 1 450 957 510,49 zł 4 864 613,10 zł 15 084 370 96,19 zł 1 317,66 zł
Nr : 911 z dnia 31-03-2004r. 534 486 435,47 zł 534 454 942,69 zł 31 492,78 zł 4 331 091 123,40 zł 1 690,41 zł