Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 2.04.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 41 367 226 638,41 zł 41 011 301 404,47 zł 355 925 233,94 zł 429 523 267 95,48 zł 1 307,96 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 2 950 658 712,73 zł 2 878 416 059,79 zł 72 242 652,94 zł 34 276 110 83,98 zł 1 150,37 zł
Kwiecień 2004 14 440 253,75 zł 11 654 539,34 zł 2 785 714,41 zł 113 752 102,46 zł 1 403,50 zł
Lista obligacyjna Nr : 912 z dnia 2-04-2004r. 14 440 253,75 zł 11 654 539,34 zł 2 785 714,41 zł 113 752 102,46 zł 1 403,50 zł