Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 14.04.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 41 413 464 244,47 zł 41 057 480 123,47 zł 355 984 121,00 zł 430 141 858 95,45 zł 1 307,55 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 2 996 896 318,79 zł 2 924 594 778,79 zł 72 301 540,00 zł 34 894 701 83,81 zł 1 148,11 zł
Kwiecień 2004 60 677 859,81 zł 57 833 258,34 zł 2 844 601,47 zł 732 343 78,97 zł 1 081,78 zł
Nr : 914 z dnia 14-04-2004r. 46 237 606,06 zł 46 178 719,00 zł 58 887,06 zł 618 591 74,65 zł 1 022,62 zł