Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 21.04.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 41 518 153 579,39 zł 41 162 161 770,13 zł 355 991 809,26 zł 431 357 332 95,42 zł 1 307,19 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 3 101 585 653,71 zł 3 029 276 425,45 zł 72 309 228,26 zł 36 110 175 83,89 zł 1 149,18 zł
Kwiecień 2004 165 367 194,73 zł 162 514 905,00 zł 2 852 289,73 zł 1 947 817 83,43 zł 1 142,94 zł
Nr : 915 z dnia 21-04-2004r. 104 689 334,92 zł 104 681 646,66 zł 7 688,26 zł 1 215 474 86,12 zł 1 179,78 zł