Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 28.04.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 42 074 644 343,74 zł 41 718 598 027,73 zł 356 046 316,01 zł 436 422 917 95,59 zł 1 309,48 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 3 658 076 418,06 zł 3 585 712 683,05 zł 72 363 735,01 zł 41 175 760 87,08 zł 1 192,92 zł
Kwiecień 2004 721 857 959,08 zł 718 951 162,60 zł 2 906 796,48 zł 7 013 402 102,51 zł 1 404,26 zł
Nr : 916 z dnia 28-04-2004r. 556 490 764,35 zł 556 436 257,60 zł 54 506,75 zł 5 065 585 109,85 zł 1 504,75 zł