Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 5.05.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 42 279 981 371,70 zł 41 923 854 468,99 zł 356 126 902,71 zł 438 360 186 95,64 zł 1 310,11 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 3 863 413 446,02 zł 3 790 969 124,31 zł 72 444 321,71 zł 43 113 029 87,93 zł 1 204,53 zł
Maj 2004 205 337 027,96 zł 205 256 441,26 zł 80 586,70 zł 1 937 269 105,95 zł 1 451,39 zł
Nr : 917 z dnia 5-05-2004r. 205 337 027,96 zł 205 256 441,26 zł 80 586,70 zł 1 937 269 105,95 zł 1 451,39 zł