Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 12.05.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 42 332 065 971,92 zł 41 975 924 926,59 zł 356 141 045,33 zł 439 128 712 95,59 zł 1 309,44 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 3 915 498 046,24 zł 3 843 039 581,91 zł 72 458 464,33 zł 43 881 555 87,58 zł 1 199,69 zł
Maj 2004 257 421 628,18 zł 257 326 898,86 zł 94 729,32 zł 2 705 795 95,10 zł 1 302,77 zł
Nr : 918 z dnia 12-05-2004r. 52 084 600,22 zł 52 070 457,60 zł 14 142,62 zł 768 526 67,75 zł 928,13 zł