Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 20.05.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 42 368 039 458,20 zł 42 011 748 092,92 zł 356 291 365,28 zł 439 560 523 95,58 zł 1 309,27 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 3 951 471 532,52 zł 3 878 862 748,24 zł 72 608 784,28 zł 44 313 366 87,53 zł 1 199,08 zł
Maj 2004 293 395 114,46 zł 293 150 065,19 zł 245 049,27 zł 3 137 606 93,43 zł 1 279,88 zł
Nr : 919 z dnia 20-05-2004r. 35 973 486,28 zł 35 823 166,33 zł 150 319,95 zł 431 811 82,96 zł 1 136,44 zł