Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 26.05.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 42 493 190 164,42 zł 42 136 797 598,45 zł 356 392 565,97 zł 442 008 172 95,33 zł 1 305,90 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 4 076 622 238,74 zł 4 003 912 253,77 zł 72 709 984,97 zł 46 761 015 85,63 zł 1 172,95 zł
Maj 2004 418 545 820,68 zł 418 199 570,72 zł 346 249,96 zł 5 585 255 74,88 zł 1 025,69 zł
Nr : 920 z dnia 26-05-2004r. 125 150 706,22 zł 125 049 505,53 zł 101 200,69 zł 2 447 649 51,09 zł 699,86 zł