Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 7.06.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 42 621 779 354,09 zł 42 253 578 207,96 zł 368 201 146,13 zł 443 845 358 95,20 zł 1 304,09 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 4 205 211 428,41 zł 4 120 692 863,28 zł 84 518 565,13 zł 48 598 201 84,79 zł 1 161,52 zł
Czerwiec 2004 128 589 189,67 zł 116 780 609,51 zł 11 808 580,16 zł 1 837 186 63,56 zł 870,75 zł
Lista obligacyjna Nr : 921 z dnia 7-06-2004r. 70 158 587,30 zł 58 379 281,42 zł 11 779 305,88 zł 1 341 967 43,50 zł 595,93 zł