Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 9.06.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 43 035 634 904,26 zł 42 667 236 253,70 zł 368 398 650,56 zł 447 438 979 95,36 zł 1 306,28 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 4 619 066 978,58 zł 4 534 350 909,02 zł 84 716 069,56 zł 52 191 822 86,88 zł 1 190,12 zł
Czerwiec 2004 542 444 739,84 zł 530 438 655,25 zł 12 006 084,59 zł 5 430 807 97,67 zł 1 337,97 zł
Nr : 923 z dnia 9-06-2004r. 413 855 550,17 zł 413 658 045,74 zł 197 504,43 zł 3 593 621 115,11 zł 1 576,84 zł