Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 29.06.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 43 584 768 613,41 zł 43 215 755 663,43 zł 369 012 949,98 zł 454 722 007 95,04 zł 1 301,89 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 5 168 200 687,73 zł 5 082 870 318,75 zł 85 330 368,98 zł 59 474 850 85,46 zł 1 170,72 zł
Czerwiec 2004 1 091 578 448,99 zł 1 078 958 064,98 zł 12 620 384,01 zł 12 713 835 84,86 zł 1 162,53 zł
Nr : 926 z dnia 29-06-2004r. 286 656 380,94 zł 286 598 168,93 zł 58 212,01 zł 3 744 911 76,53 zł 1 048,36 zł