Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 2.07.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 43 626 856 511,42 zł 43 247 562 409,86 zł 379 294 101,56 zł 455 395 016 94,97 zł 1 300,92 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 5 210 288 585,74 zł 5 114 677 065,18 zł 95 611 520,56 zł 60 147 859 85,04 zł 1 164,86 zł
Lipiec 2004 42 087 898,01 zł 31 806 746,43 zł 10 281 151,58 zł 673 009 47,26 zł 647,40 zł
Lista obligacyjna Nr : 927 z dnia 2-07-2004r. 42 087 898,01 zł 31 806 746,43 zł 10 281 151,58 zł 673 009 47,26 zł 647,40 zł