Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 14.07.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 44 381 732 421,25 zł 44 002 388 599,08 zł 379 343 822,17 zł 463 154 214 95,01 zł 1 301,45 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 5 965 164 495,57 zł 5 869 503 254,40 zł 95 661 241,17 zł 67 907 057 86,43 zł 1 184,03 zł
Lipiec 2004 796 963 807,84 zł 786 632 935,65 zł 10 330 872,19 zł 8 432 207 93,29 zł 1 277,93 zł
Nr : 929 z dnia 14-07-2004r. 89 247 101,16 zł 89 236 780,41 zł 10 320,75 zł 1 473 311 60,57 zł 829,71 zł