Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 28.07.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 45 031 289 948,57 zł 44 651 945 369,88 zł 379 344 578,69 zł 470 085 857 94,99 zł 1 301,19 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 6 614 722 022,89 zł 6 519 060 025,20 zł 95 661 997,69 zł 74 838 700 87,11 zł 1 193,26 zł
Lipiec 2004 1 446 521 335,16 zł 1 436 189 706,45 zł 10 331 628,71 zł 15 363 850 93,48 zł 1 280,53 zł
Nr : 931 z dnia 28-07-2004r. 521 226 567,55 zł 521 225 966,58 zł 600,97 zł 4 776 061 109,13 zł 1 494,97 zł