Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 18.08.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 45 332 699 304,74 zł 44 953 108 583,68 zł 379 590 721,06 zł 473 678 092 94,90 zł 1 300,03 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 6 916 131 379,06 zł 6 820 223 239,00 zł 95 908 140,06 zł 78 430 935 86,96 zł 1 191,21 zł
Sierpień 2004 301 409 356,17 zł 301 163 213,80 zł 246 142,37 zł 3 592 235 83,84 zł 1 148,46 zł
Nr : 934 z dnia 18-08-2004r. 204 936 739,44 zł 204 685 134,53 zł 251 604,91 zł 2 606 647 78,52 zł 1 075,68 zł