Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 25.08.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 45 630 523 724,77 zł 45 232 979 430,82 zł 397 544 293,95 zł 479 778 345 94,28 zł 1 291,49 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 7 213 955 799,09 zł 7 100 094 086,14 zł 113 861 712,95 zł 84 531 188 83,99 zł 1 150,60 zł
Sierpień 2004 599 233 776,20 zł 581 034 060,94 zł 18 199 715,26 zł 9 692 488 59,95 zł 821,19 zł
Nr : 936 z dnia 25-08-2004r. 199 335 932,04 zł 199 348 717,95 zł -12 785,91 zł 4 432 769 44,97 zł 616,05 zł