Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 1.09.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 46 117 374 914,68 zł 45 719 837 407,51 zł 397 537 507,17 zł 484 114 754 94,44 zł 1 293,70 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 7 700 806 989,00 zł 7 586 952 062,83 zł 113 854 926,17 zł 88 867 597 85,37 zł 1 169,50 zł
Wrzesień 2004 504 854 748,76 zł 504 861 347,85 zł -6 599,09 zł 4 336 409 116,42 zł 1 594,85 zł
Nr : 937 z dnia 1-09-2004r. 504 854 748,76 zł 504 861 347,85 zł -6 599,09 zł 4 336 409 116,42 zł 1 594,85 zł