Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 8.09.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 46 219 751 920,65 zł 45 805 196 311,69 zł 414 555 608,96 zł 485 942 397 94,26 zł 1 291,24 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 7 803 183 994,97 zł 7 672 310 967,01 zł 130 873 027,96 zł 90 695 240 84,59 zł 1 158,83 zł
Wrzesień 2004 607 231 754,73 zł 590 220 252,03 zł 17 011 502,70 zł 6 164 052 95,75 zł 1 311,67 zł
Nr : 939 z dnia 8-09-2004r. 31 842 434,73 zł 31 876 212,48 zł -33 777,75 zł 470 743 67,71 zł 927,60 zł