Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 15.09.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 46 313 583 989,31 zł 45 899 039 283,45 zł 414 544 705,86 zł 487 323 811 94,19 zł 1 290,22 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 7 897 016 063,63 zł 7 766 153 938,77 zł 130 862 124,86 zł 92 076 654 84,34 zł 1 155,40 zł
Wrzesień 2004 683 063 506,70 zł 666 063 223,79 zł 17 000 282,91 zł 7 545 466 88,27 zł 1 209,22 zł
Nr : 940 z dnia 15-09-2004r. 75 831 751,97 zł 75 842 971,76 zł -11 219,79 zł 1 381 414 54,90 zł 752,09 zł