Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 22.09.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 46 431 332 514,53 zł 46 016 790 175,65 zł 414 542 338,88 zł 489 477 763 94,01 zł 1 287,84 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 8 014 764 588,85 zł 7 883 904 830,97 zł 130 859 757,88 zł 94 230 606 83,67 zł 1 146,11 zł
Wrzesień 2004 800 812 031,92 zł 783 814 115,99 zł 16 997 915,93 zł 9 699 418 80,81 zł 1 106,99 zł
Nr : 941 z dnia 22-09-2004r. 117 748 525,22 zł 117 750 892,20 zł -2 366,98 zł 2 153 952 54,67 zł 748,87 zł