Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 4.10.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 47 092 150 854,27 zł 46 641 232 350,90 zł 450 918 503,37 zł 496 636 866 93,91 zł 1 286,50 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 8 675 582 928,59 zł 8 508 347 006,22 zł 167 235 922,37 zł 101 389 709 83,92 zł 1 149,55 zł
Październik 2004 128 717 489,53 zł 92 341 438,28 zł 36 376 051,25 zł 2 369 661 38,97 zł 533,81 zł
Lista obligacyjna Nr : 943 z dnia 4-10-2004r. 128 717 489,53 zł 92 341 438,28 zł 36 376 051,25 zł 2 369 661 38,97 zł 533,81 zł