Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 6.10.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 47 125 876 147,58 zł 46 674 962 932,54 zł 450 913 215,04 zł 497 093 984 93,90 zł 1 286,24 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 8 709 308 221,90 zł 8 542 077 587,86 zł 167 230 634,04 zł 101 846 827 83,87 zł 1 148,93 zł
Październik 2004 162 442 782,84 zł 126 072 019,92 zł 36 370 762,92 zł 2 826 779 44,60 zł 610,95 zł
Nr : 944 z dnia 6-10-2004r. 33 725 293,31 zł 33 730 581,64 zł -5 288,33 zł 457 118 73,79 zł 1 010,82 zł