Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 13.10.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 47 191 918 109,23 zł 46 741 024 982,25 zł 450 893 126,98 zł 498 094 503 93,84 zł 1 285,47 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 8 775 350 183,55 zł 8 608 139 637,57 zł 167 210 545,98 zł 102 847 346 83,70 zł 1 146,55 zł
Październik 2004 228 484 744,49 zł 192 134 069,63 zł 36 350 674,86 zł 3 827 298 50,20 zł 687,68 zł
Nr : 945 z dnia 13-10-2004r. 66 041 961,65 zł 66 062 049,71 zł -20 088,06 zł 1 000 519 66,03 zł 904,49 zł