Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 20.10.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 47 301 081 581,53 zł 46 850 190 474,90 zł 450 891 106,63 zł 499 646 942 93,77 zł 1 284,47 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 8 884 513 655,85 zł 8 717 305 130,22 zł 167 208 525,63 zł 104 399 785 83,50 zł 1 143,83 zł
Październik 2004 337 648 216,79 zł 301 299 562,28 zł 36 348 654,51 zł 5 379 737 56,01 zł 767,21 zł
Nr : 946 z dnia 20-10-2004r. 109 163 472,30 zł 109 165 492,65 zł -2 020,35 zł 1 552 439 70,32 zł 963,27 zł