Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 27.10.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 47 908 776 145,03 zł 47 457 889 801,50 zł 450 886 343,53 zł 505 089 809 93,96 zł 1 287,11 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 9 492 208 219,35 zł 9 325 004 456,82 zł 167 203 762,53 zł 109 842 652 84,89 zł 1 162,93 zł
Październik 2004 945 342 780,29 zł 908 998 888,88 zł 36 343 891,41 zł 10 822 604 83,99 zł 1 150,56 zł
Nr : 947 z dnia 27-10-2004r. 607 694 563,50 zł 607 699 326,60 zł -4 763,10 zł 5 442 867 111,65 zł 1 529,46 zł