Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 18.11.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 48 166 396 859,20 zł 47 691 543 302,66 zł 474 853 556,54 zł 508 855 484 93,72 zł 1 283,88 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 9 749 828 933,52 zł 9 558 657 957,98 zł 191 170 975,54 zł 113 608 327 84,14 zł 1 152,56 zł
Listopad 2004 257 620 714,17 zł 233 653 501,16 zł 23 967 213,01 zł 3 765 675 62,05 zł 849,98 zł
Lista obligacyjna Nr : 948 z dnia 18-11-2004r. 77 482 029,53 zł 53 516 213,53 zł 23 965 816,00 zł 1 344 466 39,80 zł 545,27 zł