Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 24.11.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 48 409 242 680,31 zł 47 934 391 284,43 zł 474 851 395,88 zł 513 570 713 93,34 zł 1 278,57 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 9 992 674 754,63 zł 9 801 505 939,75 zł 191 168 814,88 zł 118 323 556 82,84 zł 1 134,75 zł
Listopad 2004 500 466 535,28 zł 476 501 482,93 zł 23 965 052,35 zł 8 480 904 56,19 zł 769,66 zł
Nr : 950 z dnia 24-11-2004r. 242 845 821,11 zł 242 847 981,77 zł -2 160,66 zł 4 715 229 51,50 zł 705,52 zł