Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 1.12.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 48 906 853 111,08 zł 48 432 004 853,52 zł 474 848 257,56 zł 518 128 486 93,47 zł 1 280,48 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 10 490 285 185,40 zł 10 299 119 508,84 zł 191 165 676,56 zł 122 881 329 83,81 zł 1 148,13 zł
Grudzień 2004 497 610 430,77 zł 497 613 569,09 zł -3 138,32 zł 4 557 773 109,18 zł 1 495,60 zł
Nr : 951 z dnia 1-12-2004r. 497 610 430,77 zł 497 613 569,09 zł -3 138,32 zł 4 557 773 109,18 zł 1 495,60 zł