Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 2.12.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 48 951 533 040,16 zł 48 464 850 340,40 zł 486 682 699,76 zł 518 813 592 93,41 zł 1 279,65 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 10 534 965 114,48 zł 10 331 964 995,72 zł 203 000 118,76 zł 123 566 435 83,61 zł 1 145,41 zł
Grudzień 2004 542 290 359,85 zł 530 459 055,97 zł 11 831 303,88 zł 5 242 879 101,18 zł 1 385,99 zł
Lista obligacyjna Nr : 952 z dnia 2-12-2004r. 44 679 929,08 zł 32 845 486,88 zł 11 834 442,20 zł 685 106 47,94 zł 656,74 zł