Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 8.12.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 49 012 992 076,10 zł 48 526 316 256,97 zł 486 675 819,13 zł 519 575 525 93,40 zł 1 279,40 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 10 596 424 150,42 zł 10 393 430 912,29 zł 202 993 238,13 zł 124 328 368 83,60 zł 1 145,16 zł
Grudzień 2004 603 749 395,79 zł 591 924 972,54 zł 11 824 423,25 zł 6 004 812 98,58 zł 1 350,34 zł
Nr : 953 z dnia 8-12-2004r. 61 459 035,94 zł 61 465 916,57 zł -6 880,63 zł 761 933 80,67 zł 1 105,08 zł