Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 22.12.2004 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 49 226 863 683,47 zł 48 740 196 852,71 zł 486 666 830,76 zł 523 135 754 93,17 zł 1 276,29 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 10 810 295 757,79 zł 10 607 311 508,03 zł 202 984 249,76 zł 127 888 597 82,94 zł 1 136,19 zł
Grudzień 2004 817 621 003,16 zł 805 805 568,28 zł 11 815 434,88 zł 9 565 041 84,24 zł 1 154,04 zł
Nr : 955 z dnia 22-12-2004r. 99 877 083,38 zł 99 886 686,05 zł -9 602,67 zł 2 080 347 48,01 zł 657,73 zł