Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 3.03.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 52 081 979 709,02 zł 51 542 747 455,93 zł 539 232 253,09 zł 554 851 191 92,89 zł 1 272,53 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 2 242 921 287,82 zł 2 190 364 151,37 zł 52 557 136,45 zł 26 129 748 83,83 zł 1 148,31 zł
Marzec 2005 768 277 243,23 zł 758 116 615,93 zł 10 160 627,30 zł 6 038 011 125,56 zł 1 719,96 zł
Lista obligacyjna Nr : 966 z dnia 3-03-2005r. 45 837 147,20 zł 35 667 802,66 zł 10 169 344,54 zł 723 614 49,29 zł 675,22 zł