Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 2.06.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 55 556 427 189,51 zł 54 901 624 029,86 zł 654 803 159,65 zł 590 554 152 92,97 zł 1 273,51 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 5 717 368 768,31 zł 5 549 240 725,30 zł 168 128 043,01 zł 61 832 709 89,75 zł 1 229,40 zł
Czerwiec 2005 351 502 823,34 zł 334 771 897,72 zł 16 730 925,62 zł 2 848 677 117,52 zł 1 609,84 zł
Lista obligacyjna Nr : 979 z dnia 2-06-2005r. 38 197 249,76 zł 21 466 324,14 zł 16 730 925,62 zł 384 460 55,84 zł 764,86 zł