Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 25.05.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 55 204 924 366,17 zł 54 566 852 132,14 zł 638 072 234,03 zł 587 705 475 92,85 zł 1 271,88 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 5 365 865 944,97 zł 5 214 468 827,58 zł 151 397 117,39 zł 58 984 032 88,40 zł 1 211,02 zł
Maj 2005 590 487 218,19 zł 550 400 163,20 zł 40 087 054,99 zł 8 420 281 65,37 zł 895,42 zł
Nr : 977 z dnia 25-05-2005r. 172 143 157,13 zł 172 147 003,78 zł -3 846,65 zł 4 288 240 40,14 zł 549,92 zł