Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 29.06.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 56 757 510 907,63 zł 56 102 651 663,25 zł 654 859 244,38 zł 602 162 590 93,17 zł 1 276,28 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 6 918 452 486,43 zł 6 750 268 358,69 zł 168 184 127,74 zł 73 441 147 91,91 zł 1 259,10 zł
Czerwiec 2005 1 552 586 541,46 zł 1 535 799 531,11 zł 16 787 010,35 zł 14 457 115 106,23 zł 1 455,22 zł
Nr : 982 z dnia 29-06-2005r. 669 946 209,13 zł 669 886 072,18 zł 60 136,95 zł 5 679 366 117,95 zł 1 615,77 zł